Ceasuri /  Procedura de reclamații (răspunderea pentru defecțiuni, garanție, reclamație)

Procedura de reclamații (răspunderea pentru defecțiuni, garanție, reclamație)

Procedura de reclamații (răspunderea pentru defecțiuni, garanție, reclamație)

1.Vânzătorul este răspunzător pentru defecțiunile produsului în conformitate cu reglementările în vigoare din România iar cumpărătorul este obligat să solicite cererea de reclamație la vânzător sau la o persoană desemnată de către acesta. Informațiile privind persoanele desemnate sau adresele unde se află servisul autorizat al vânzătorului sunt specificate în certificatul de garanție sau le furnizează vânzătorul cumpărătorului în cazul în care acesta le solicită pri telefon sau prin e-mail.

2. Cumpărătorul poate solicita în locul reparației produsului înlocuirea acestuia sau în cazul în care reclamația este legată doar de o înlocuire a piesei, atunci înlocuirea piesei respective, în condiția în care vânzătorul nu o să suporte costuri excesive  în raport cu prețul produsului sau gravitatea deficienței produsului.

 3.      Vânzătorul poate întotdeauna înlocui produsul reclamat cu un produs nou, cât timp acest fapt nu îi creează cumpărătorului dificultăți.

4.      În cazul în care deficiența produsului nu se poate elimina și din această cauză produsul nu poate să fie utilizat în mod corespunzător, cumpărătorul are dreptul de a solicita înlocuirea acestui produs sau să rezilieze contractul de achiziție. Aceleași drepturi aparțin cumpărătorului și în cazul în care deși este vorba de o eliminare a defecțiunilor, dar totuși cumpărătorul nu poate utiliza în mod corespunzător produsul din cauza re-apariției defecțiunii sau a mai multor defecțiuni după reclamație.

 5.      Procedurile de reclamație se aplică pentru produsele achiziționate de către cumpărător de la vânzător sub forma magazinului online și pe site-ul magazinului online al vânzătorului.

 6.      Procedura de reclamație privind produsul reclamat, care poate fi livrat vânzătorului, începe din ziua în care sunt îndeplinite cumulativ aceste condiții:

a)     Primire Notificare a efectuării reclamației către vânzător.

b)      Livrarea produsului reclamat de la cumpărător la vânzător sau unei persoane desemnate de către vânzător.

7.      Vânzătorul sau persoana desemnată eliberează o confirmare de exercitare a reclamației într-un format corespunzător stabilit de către vânzător, de exemplu sub forma unui email, în format scris, unde vânzătorul este obligat să identifice defecțiunile reclamate și încă odată îl înștiințează pe cumpărător despre drepturile pe care acesta le are. În cazul în care reclamația este pusă în aplicare prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, vânzătorul este obligat să îi confirme cumpărătorului efectuarea reclamației în cel mai scurt timp posibil. Dacă vânzătorul nu îi poate confirma cumpărătorului efectuarea reclamației în cel mai scurt timp, atunci efectuarea reclamației o să îi fie trimisă cumpărătorului împreună cu dovada rezolvării reclamației. Dovada de solicitare a reclamației nu trebuie sa îi fie trimisă vânzătorului dacă cumpărătorul are posibilitatea de a demonstra aplicarea reclamației într-un alt mod.

8.      Cumpărătorul are posibilitatea de a decide care dintre drepturile sale din codul civil o să fie aplicate și de asemenea se angajează de a îi raporta imediat vânzătorului decizia luată. În urma acestei decizii este vânzătorul (sau persoana desemnată de către acesta), obligat să identifice modalitatea de rezolvare a reclamației în cel mai scurt timp, în cazuri mai complicate până în 3 zile de la începerea procedurii de reclamație. Reclamațiile se rezolvă până în 30 zile începând cu ziua solicitării acesteia. După expirarea termenului de soluționare a cererii de reclamație, cumpărătorul are dreptul de a rezilia contractul de achiziție sau poate solicita înlocuirea produsului cu un produs nou.

9.      Vânzătorul nu este responsabil pentru defecțiunile produsului:

a)      În cazul în care defecțiunea produsului a fost cauzată de utilizare în condițiile care nu sunt potrivite cu efectele lor de intensitate, umiditate.

b)      Dacă defecțiunea este cauzată de utilizare improprie, bruscă sau neatentă a produsului.

c)      Dacă defecțiunea este cauzată din cauza suprasolicitării sau utilizării contrare specificate în detaliile menționate la produs sau nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.

d)     În cazul în care defecțiunea a fost cauzată din neglijență.

e)      Dacă defecțiunea produsului a fost creată întâmplător.

f)      Defecțiuni apărute ca urmare a unei manipulări și păstrări necorespunzătoare - interacțiunea cu detergenți, apă, foc, cosmetice sau produse petrochimice, păstrarea în medii cu praf, umezeală excesivă sau agenți corozivi, câmpuri magnetice puternice, menținerea bateriei în stare consumată în interiorul ceasului.

g)      Dacă a fost creată orice fel de intervenție neautorizată asupra ceasului.

10.  Perioada de garanție este valabilă timp de 24 luni începând cu ziua livrării produsului (dacă nu este în unele cazuri stabilit altfel).

11.  Perioada de garanție se prelungește pentru o perioadă în care cumpărătorul nu a putut utiliza produsul din cauza rezolvării reclamației produsului care se afla în garanție.

12.  Formularul de reclamație: Formular pentru reclamații

Adresa pentru aplicarea reclamației:
www.proCeasuri.ro
Frogman ID 6518, Borsului 56
Oradea, Bihor